Mapa obsahu horčíka a vápnika vo vodovodoch

Viete, aké množstvo životne dôležitých minerálov obsahuje voda z vodovodu vo vašej obci alebo meste? Zistite to
jednoducho na našej mape a získajte zároveň údaje o tom, koľko horčíka a vápnika potrebujete denne prijať. Stačí, ak
do políčka nižšie zadáte názov obce, v ktorej žijete.

Zvolené mesto sa nenachádza v našej databáze

Veľmi nízky obsah

Obsah minerálov vo vodovode

Horčík

Mg

16,7

mg/l

Vápnik

Ca

16,7

mg/l

Dávka minerálov pri vypití 2 litrov vody z vodovodu

Horčík

1

:

Vápnik

5

Odporúčaná denná dávka vápnika je 1 200 mg a odporúčaná denná dávka horčíka je 400 mg.

Odporúčame dopĺňať pitný režim o minerálnu vodu Gemerka.

BOTTLE

Zdroj: Fajčíková, Katarína - Cvečková, Veronika - Rapant, Stanislav - Dietzová, Zuzana - Sedláková, Darina - Stehlíková, Beáta: Vplyv geologickej
zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky. - [1. vyd.]. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
2016. - 191 s. + 296 s. ISBN 978-80-8174-018-3